Öronakupunktur NADA

images-6

Öronakupunktur

Akupunktur i öronen som är reflexpunkter för hela kroppen nålar, kulor/frön används fixeras med plåster Resultatmönster liknar klassisk akupunktur. Man kan arbeta med akuta och kroniska tillstånd. Bra vid Smärttillstånd av olika slag, beroenden och avvänjning av tex rökning m.m Öronakupunktur är vetenskapligt dokumenterat.

45 minuter 450kronor

  • NADA terapi

Sedan 1974 har NADA-akupunktur eller öronakupunktur använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd (alkohol och andra droger samt nikotin). En läkare vid missbruksenheten på Lincoln Hospital i South Bronx i New York, Michael Smith, börjde det året använda metoden, som hade skildrats av en neurokirurg, Hsiang Lai Wen, i Hongkong. Man prövade den först på patienter som var beroende av opiater, men efterhand har patienter med andra beroendetillstånd (psykofarmaka, andra droger och alkohol samt nikotik ) fått samma behandling. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar suget efter alkoholen, drogen eller cigaretten. Metoden kan vara ett bra komplement vid avgiftning.

Behandlingen ges företrädesvis i grupp, men även individuellt utifrån klientens önskemål och särskilda behov.

Metoden kan inte sägas vara en behandling av ett beroende, utan endast ett utomordenligt gott hjälpmedel vid behandlingen av ett sådant.

Vid NADA-akupunktur, sätter man 5 nålar i vardera örat. Ibland kompletterar man med nålar i hand, huvud och fot.

Metoden har nu spritts över hela USA och till andra länder: England, Tyskland, Ungern, Italien, Ryssland och Sverige m fl. För att garantera, att alla utövare av tekniken håller en jämn kvalitetsstandard har dr Smith bildat NADA (National Acupuncture Detoxification Association), som har fastlagt vilka normer som skall gälla, och i de länder som använder tekniken har bildats nationella organisationer, som i varje enskilt land svarar för att man i sin interna utbildning och i den praktiska användningen tillämpar samma behandlingsprotokoll.

I Sverige heter denna förening NADA/Sverige.

Sluta röka/snusa

Sockerberoende

Andra beroenden 10ggr 4000 kronor

 

Lämna ett svar